Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Médiá

Časopis Efekt 3/2007: Čo je komunitné plánovanie? str. 20.

 

RPA, 29. marec, 2007

Jarmila Vaňová: V Šamoríne sa diskutovalo na tému Interkultúrne vzdelávanie. Cieľom stretnutia bolo zmapovať postoje verejnosti k etnickým, sociálnym a náboženským skupinám žijúcim na Slovensku.

Viac na: http://www.rpa.sk/rpa.php?show=5927&target=print

 

Časopis Efekt 1/2007: Čo nové prináša projekt Sme si rovní. str. 25. 

 

RNĽ, 17. december, 2006

Denisa Havrľová: Rozhovor s Barborou Kahátovou a Zuzanou Réveszovou po prezentácii projektu Sme si rovní v Prešove, dňa  30. Novembra 2006.

Viac na: http://www.rnl.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=5461

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS