Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Partneri

Neoddeliteľnou súčasťou projektu je spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti na Slovensku, ktoré reprezentujú tretí sektor v témach, ktoré aj my chceme adresovať napĺňaním cieľov Každý z nás je originál. Uvádzame konkrétne formy spolupráce, nielen v rámci tretieho sektora, ale i s inštitúciami verejnej správy, miestnymi či regionálnymi samosprávami, školami, akademickými inštitúciami a médiami. Aktuálne ich budeme predstavovať aj počas ďalšej implementácie projektu.


Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), občianske združenie

  • člen expertnej komisie projektu
  • spolupráca pri príprave a realizácii tréningov a facilitovaných stretnutí komunitného (kooperatívneho) plánovania

 

Ľudia proti rasizmu, občianske združenie

  • člen expertnej komisie projektu
  • spolupráca pri príprave a realizácii tréningov zameraných na advokáciu a ľudské práva a stratégie v oblasti advokácie

 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, regionálna kancelária 

  • člen expertnej komisie projektu
  • mapovanie komunít, zdieľanie informácií a skúseností o komunitách, špecificky v regióne juho - východného Slovenska a iných regiónoch

 

Social Policy Analysis Center - S.P.A.C.E., občianske združenie

  • člen expertnej komisie projektu
  • spolupráca na metodológii a výskume mapovania a vyhodnocovania potrieb v komunitách

 

Mayer/ McCann-Erickson, reklamná agentúra

  • kreatívni partneri
  • spolupráca na vizuáloch a koncepcii marketingovej komunikácie projektu

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS