Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Archív >> Vyhlásenie výsledkov súťaže - Keby sme boli...

     Archív

Vyhlásenie výsledkov súťaže - Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation dňa 17. apríla 2008 o 17.00 hod. v Divadle Alexandra Duchnoviča (Jarková 77) v Prešove, slávnostne vyhlásila výsledky interaktívneho súťažného projektu „Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční."


V rámci multikultúrneho programu boli odprezentované víťazné súťažné projekty.

V rámci lietarárno - grafickej kategórie "Multikultúrny rodokmeň školy" sa hlavným víťazom stala Stredná priemyselná škola z Bardejova, s prezentáciou, ktorá
predstavovala rôzne národnosti školy. V druhej kategórii, výtvarno - dramatickej,  sa víťazom stal nemý film študentov Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove "Láska medzi kultúrami". V programe vystúpil František Eku Mižigár s piesňou Khere džav, folklórny súbor PU „Torysa" so zmesou rumunských, rusínskych a šarišských piesní, jazzové kvarteto „Four" a skupina Komajota.


Súťažný projekt organizovala NOS - OSF s cieľom zvýšiť porozumenie a citlivosť stredoškolskej mládeže k menšinám, etnicite a odlišným kultúram prostredníctvom inovatívnych metód neformálneho vzdelávania.


Projekt je súčasťou programu „Každý z nás je originál", ktorého hlavným zámerom je napomôcť rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory aktivistov v občianskom sektore, ktorí sa vo svojich organizáciách venujú problematike presadzovanie rovnoprávneho prístupu k znevýhodneným skupinám, ako aj uplatňovaniu ľudksých práv a rovnakých príležitostí týchto skupín.


Súťaž bola vyhlásená v dvoch témach: „Multikultúrny rodokmeň školy" (graficko - literárna prezentácia) a „Láska medzi kultúrami" (hudobno - dramatická prezentácia).
Cieľovou skupinou boli študenti stredných škôl z prešovského kraja. Súťaž bola organizovaná v spolupráci s Mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom, Radou mládeže Prešovského kraja a Mládežníckym parlamentom Prešova.

 

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS