Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Different

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Mgr.Maxin František
kontaktná osoba: Mgr.Maxin František
pôsobnosť: regionálna - okres Bardejov

adresa a kontaktné údaje:
Andrejová 88
086 37 Andrejová

tel./fax: 907 387 795
e-mail: zdruzenie@ozdifferent.sk
www: www.ozdifferent.sk

oblasť činností:
voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, výchova a vzdelávanie,iné

aktivity:
kultúrne podujatia, krúžky a kluby, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS