Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

ROMA LEVICE - IPC

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: PhDr.Emil Solčanský

adresa a kontaktné údaje:
Textilná 8,
934 05 Levice

tel./fax: 036/6314168,036/6319459,0905364278
e-mail: solcansky@slovanet.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj,umenie a kultúra, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie

aktivity:
informačný servis,poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS