Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Osveta myjavských Rómov

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Karol Herák

adresa a kontaktné údaje:
Hurbanova 934/11,
907 01 Myjava

tel./fax: 034/6215485,0914244652

oblasť činností:
komunitný rozvoj,voľnočasové aktivity,umenie a kultúra,sociálne služby a charita,výchova a vzdelávanie,

aktivity:
konferencie a prednášky,krúžky a kluby, letné tábory, poradenstvo a konzultácie, športové podujatia, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS