Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Za vzájomné spolunažívanie

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Jurina Rusnákova

adresa a kontaktné údaje:
Kraskova 1,
949 01 Nitra

tel./fax: 908304136
e-mail: jurina.rusnakova@email.cz

oblasť činností:
Komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie,

aktivity:
Analýzy a výskumy, konferencie a prednášky, krúžky a kluby, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS