Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Centrum komunitného plánovania

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Mgr.Bohdan Smieška
kontaktná osoba: Ing.Blanka Berkyová,Mgr. Jana Andreasová
pôsobnosť: KE,NR,BA,

adresa a kontaktné údaje:
Nedbalova 17, Nitra (pobocky: Ke - Havanska 2, BA: Hrobakova 5
949 01 Nitra

tel./fax: 037/7728152, 02/63815025,055/6367756
e-mail: ckr@ckr.sk, blanka@ckr.sk, jana@ckr.sk
www: www@ckr.sk

oblasť činností:
Komunitný rozvoj,sociálne služby a charita, voľnočasové aktivity,životné prostredie, iné

aktivity:
Analýzy a výskumy, konferencie a prednášky, krúžky a kluby, školenia a kurzy, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS