Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Komunitné Centrum Benkovce

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Feri František
pôsobnosť: Prešovský

adresa a kontaktné údaje:
Benkovce 108
Benkovce

tel./fax: 057/4494634,057/4885691
e-mail: ocubenkovce@stonline.sk
www: www.samosprava.sk/benkovce

oblasť činností:
komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity

aktivity:
poradenstvo a konzultácie, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS