Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

OXYMORON

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Ing. Milana Jutková
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Námestie Š. M. Daxnera 1
979 01 Rimavská Sobota

tel./fax: 0908 805076,fax: 047 56 31133
e-mail: utkova@rimavskasobota.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
krúžky a kluby, poradenstvo a konzultácie, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS