Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

LÚČ Sečovce

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Moroz Miroslav
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Námestie svätého Cyrila a Metoda 142
078 01 Sečovce

tel./fax: 905 876 855
e-mail: mmoroz@zoznam.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
krúžky a kluby, prednášky a školenia, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS