Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Človek v tísni

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Kačír Štefan
kontaktná osoba: Smetánka Michal
pôsobnosť: celoslovenská

adresa a kontaktné údaje:
Palešovo nám. 34
053 04 Spišské Podhradie

tel./fax: 053 46 99 345
e-mail: michal.smetanka@clovekvtisni.sk
www: www.clovekvtisni.sk

oblasť činností:
sociálne služby a charita, komunitný rozvoj, výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
informačný servis, poradenstvo a konzultácie, analýzy a výskumy, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS