Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Fauna a Flóra

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Zubková Zuzana
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Dobrovoľnícka 398/11
075 01 Trebišov

tel./fax: 915 971 229

oblasť činností:
voľnočasové aktivity, výchova a vzdelávanie, komunitný rozvoj, iné

aktivity:
krúžky a kluby, školenia a prednášky, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS