Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Kultúrna výchovná organizácia Róma Východ

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Mgr. Kaliaš Štefan

adresa a kontaktné údaje:
Cintorínska 338
093 01 Vranov nad Topľou

tel./fax: 905918903
e-mail: kaliasstefan@centrum.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, výchova a vzdelávanie

aktivity:
informačný servis, krúžky a kluby, poradenstvo a konzultácie, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS