Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Budúcnosť

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: PaedDr. Martin Babiak

adresa a kontaktné údaje:
ZŠ, Kukučínova 106,
093 01 Vranov nad Topľou

tel./fax: 057/4422366, 4883640, 0918532678, 0915720572
e-mail: zskukucinova@centrum.sk
www: www.zskuvv.edu.sk

oblasť činností:
Výchova a vzdelávanie

aktivity:
krúžky a kluby, školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS