Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Turčiansky – Ritomského Petangový Amatérsky Klub

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Ritomský Miroslav
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Fatranská 11
038 61 Vrútky

tel./fax: 905 793 983
e-mail: mritomsky@petang.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, sociálne služby a charita, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
krúžky a kluby, informačný servis, poradenstvo a konzultácie, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS