Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Centrum vzdelávania Gestus, n.o.

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: JUDr. Adriana Šklíbová
kontaktná osoba: JUDr. Adriana Šklíbová

adresa a kontaktné údaje:
Palisády 36,
811 06 Bratislava

tel./fax: 02 / 5441 0413, 02 / 5443 2268
e-mail: gestus@gestus.sk, asklibova@gestus.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity,

aktivity:
poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, informačný servis

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS