Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Rómovia spoločne - Romale Echetáne

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Ivan Oláh

adresa a kontaktné údaje:
1.mája 1307/38,
953 01 Zlaté Moravce

tel./fax: 903352748

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
informačný servis,krúžky a kluby,školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS