Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Občianske združenie Kóczán Mór

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Mgr.Kornélia Varady

adresa a kontaktné údaje:
Komenského 555,
946 12 Zlatná na Ostrove

tel./fax: 035/7781121,0905245871
e-mail: varadynelli@freemail.hu

oblasť činností:
voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, výchova a vzdelávanie

aktivity:
krúžky a kluby, letné tábory, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS