Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

PDCS

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Ondrušek Dušan

adresa a kontaktné údaje:
Štúrova 13
811 02 Bratislava

tel./fax: 025293-2215
e-mail: pdcs@pdcs.sk
www: www.pdcs.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, komunitný rozvoj, iné

aktivity:
školenia a kurzy, konferencie a prednášky, poradenstvo a konzultácie, analýzy a výskumy, publikačná činnosť, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS