Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Návrat

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Mgr. Roháček Marek
kontaktná osoba: Mgr. Roháček Marek
pôsobnosť: celoslovenská

adresa a kontaktné údaje:
Šancova 42
Bratislava

tel./fax: 918653818
e-mail: navratbj@changenet.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, komunitný rozvoj, sociálne poradenstvo, komunitný rozvoj

aktivity:
poradenstvo a konzultácie,

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS