Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Európska Rómska Pracovná Agentúra

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Roman Kaiser
pôsobnosť: celoštátna, medzinárodná

adresa a kontaktné údaje:
Dunajská 4-6
811 08 Bratislava

tel./fax: 02/52932202,0908725229,02/57522356
e-mail: kaiser@erpa.sk, info@erpa.sk
www: www.erpa.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj,výchova a vzdelávanie

aktivity:
analýzy a výskumy, informačný servis, konferencie a prednášky, poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS