Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Občianske združenie Rómov Slovenska

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Vincent Stojka
pôsobnosť: regionálna

adresa a kontaktné údaje:
Šintavská 18
851 05 Bratislava

tel./fax: 02/32400251,0910601160
e-mail: svinco@post.sk, vinco@centrum.sk
www: www.ipcr.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj,sociálne služby a charita, zdravotnícke služby

aktivity:
informačný servis, poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS