Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Človek v ohrození

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Beňaková Nora
pôsobnosť: medzinárodná

adresa a kontaktné údaje:
Svätoplukova 1
829 01 Bratislava

tel./fax: 255 422 254
e-mail: cvo@changenet.sk
www: www.clovekvohrozeni.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, iné

aktivity:
prednášky a školenia, informačný servis, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS