Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Beblavý Miroslav, PhD.

adresa a kontaktné údaje:
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

tel./fax: 258 233 447
e-mail: sgi@governance.sk
www: www.governance.sk

oblasť činností:
ľudské práva, výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
publikačná činnosť, školenia a kurzy, analýzy a výskumy, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS