Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

S.P.A.C.E. - social policy analysis centre - centrum pre analýzu sociálnej politiky

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Radičová Iveta,prof.
kontaktná osoba: Kelley Eva
pôsobnosť: celoslovenská

adresa a kontaktné údaje:
Šándorova 2
821 03 Bratislava

tel./fax: 02 43630388, 0243630389
e-mail: space@internet.sk
www: www.nspace.sk

oblasť činností:
ľudské práva, výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
analýzy a výskumy, konferencie a prednášky, publikačná činnosť, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS