Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Slovenská humanitná rada

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Sýkora Ivan, Ing.
kontaktná osoba: Lysičanová Eva, Mgr.
pôsobnosť: celoslovenská

adresa a kontaktné údaje:
Páričkova 18
821 08 Bratislava

tel./fax: 0250200522,0250200511-20,
e-mail: shr@changenet.sk
www: www.shr.sk

oblasť činností:
sociálne služby a charita, ľudské práva, zdravotnícke služby,iné

aktivity:
poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, konferencie a prednášky, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS