Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Intenda

forma registrácie: nadácia
štatutárny zástupca: Dikant Rastislav, Mgr.

adresa a kontaktné údaje:
Pražská 11, , tel.: +421 , i
811 04 Bratislava

tel./fax: 0257 297 112, fax: 02 57 297 117
e-mail: ntenda@intenda.sk
www: www.intenda.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
krúžky a kluby, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS