Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Inštitúcia pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Jozef Ravasz

adresa a kontaktné údaje:
Kračanská cesta 4045/55
929 01 Dunajská Streda

tel./fax: 031/5511865
e-mail: dr.ravasz@stonline.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie, životné prostredie

aktivity:
analýzy a výskumy, konferencie a prednášky, poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, školenie a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS