Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Občianske združenie Méta

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Ing. Terézia Csanková

adresa a kontaktné údaje:
Hostice 181
98004 Hostice

tel./fax: Fax: 047/5699122908288128
e-mail: csankova@szm.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity,výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
krúžky a kluby, poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS