Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

občianske združenie Pro Familia

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: PhDr.Eva Sopková
kontaktná osoba: PhDr.Eva Sopkova

adresa a kontaktné údaje:
Sokolovska 2
066 01 Humenné

tel./fax: 057/7757773, 0903325506
e-mail: profamiliahe@nextra.sk
www: www.profamilia.sk

oblasť činností:
sociálne služby a charita, poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS