Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Komunitné centrum SPOLU

forma registrácie: občianske zdravie
štatutárny zástupca: Mgr. Pigulová Mária
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Chminianske Jakubovany 20
082 33 Chminianske Jakubovany

tel./fax: 905 573 229,00
e-mail: kc.ch.jakubovany@nextra.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, sociálne služby a charita, iné

aktivity:
poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, krúžky a kluby, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS