Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Nádej deťom

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Štefan Náther, Jolana Nátherová

adresa a kontaktné údaje:
Horna strieborná 3
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41306, 4151789
e-mail: info@oznd.sk
www: www.oznd.sk

oblasť činností:
Ľudské práva, komunitný rozvoj, sociálne služby a charita

aktivity:
Krúžky a kluby, letné tábory, poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS