Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Občianske združenie Kalysa 2000

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Štefan Varádi

adresa a kontaktné údaje:
Kaloša 62
98252 Kaloša

tel./fax: 903 260 251
e-mail: unorom@kalosa.sk, varady@kalosa.sk
www: www.unorom.kalosa.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, výchova a vzdelávanie, iné - hľadanie zamestnania, problematika bývania Rómov

aktivity:
analýza a výskumy, informačný servis, konferenie a prednášky, krúžky a kluby, poradenstvo a konzultácie,školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS