Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Občianske združenie rómskych žien Lucia

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Helena Balogová

adresa a kontaktné údaje:
Varšavská 19,
040 01 Košice

tel./fax: fax: 055/6250030,0907191809
e-mail: helenabalogova@zoznam.sk

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, umenie a kultúra, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie

aktivity:
informačný servis, konferečné prednášky, krúžky a kluby, letné tábory, poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, športové podujatia

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS