Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Granty >> Grantové kolá

     Grantové kolá

sme si rovní 1.sme si rovní 1.

INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ MNO PRACUJÚCICH S RÓMSKOU KOMUNITOU

sme si rovní 2. - II.kolosme si rovní 2. - II.kolo

PODPORA OBČIANSKYCH ADVOKAČNÝCH INICIATÍV

sme si rovní 3.sme si rovní 3.

SÚŤAŽ CEZ INTERNET: INOVATÍVNE PROJEKTY V BOJI PROTI DIKRIMINÁCII, RASIZMU, STEREOTYPOM A PREDSUDKOM

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS