Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Komunity

Komunitné centrum menšínKomunitné centrum menšín

Zámer: Komunita vo Veľkom Krtíši sa vyznačuje vysokou nezamestnanosťou, nízkou vzdelanostnou úrovňou a zlou sociálnou situáciou. Cieľom KCM je preto byť miestom prvého kontaktu pre marginalizované skupiny obyvateľstva a prostredníctvom rôznych aktivít pomáhať týmto ľuďom.

Amigurumi ipi Örgü ipi

Združenie mladých RómovZdruženie mladých Rómov

Zámer: Vytvárať intelektuálny potenciál v rómskej mládeži prostredníctvom systematického pôsobenia v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho poradenstva  a pod.

OZ Nová cesta - MichalovceOZ Nová cesta - Michalovce

Zámer: Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, mládeži a rodinám žijúcim na okraji spoločnosti.

Osvetové centrum Rómov – Informačno poradenské centrum pre deti a mládežOsvetové centrum Rómov – Informačno poradenské centrum pre deti a mládež

Zámer: Inštitucionálna koordinácia medzi občianskymi združeniami v regióne.

OZ Komunita - miesto pre každéhoOZ Komunita - miesto pre každého

Zámer: Podpora a organizovanie aktivít na podporu zlepšenia vzťahov medzi majoritnými občanmi a Rómami  v jednotlivých obciach okresu Kežmarok a zároveň snaha o odstraňovanie rozdielov medzi majoritou a rómskou minoritou.

Centrum komunitného rozvojaCentrum komunitného rozvoja

Zámer: Prostredníctvom komunitnej práce pomáhať ľuďom v mestách – najmä sídliskovým, rómskym a znevýhodneným komunitám, s cieľom dosiahnuť aktivizáciu a participáciu týchto občanov na zlepšení ich sociálneho, ekonomického i kultúrneho rozvoja.

OZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci mladýmOZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci mladým

Zámer: Podpora vzdelávania sociálne slabých a znevýhodnených vrstiev detí a mládeže.

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS