https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK

     Mládež

„KEBY SME BOLI VŠETCI ROVNAKÍ, NEBOLI BY SME VÝNIMOČNÍ"


Situáciu na Slovensku odzrkadľujú aj vzťahy medzi mládežou majority a menšinových skupín. Vzájomné nepoznanie vytvára atmosféru nepochopenia , strachu umocnenú hlboko zakorenenými predsudkami. Postoje, nielen mládeže, vyplývajú zo zaužívaných negatívnych stereotypov v myslení a názoroch majority vo vzťahu k iným menšinám a kultúram, nepochopenia a nerešpektovania ich kultúrnych a historických odlišností. Tieto faktory vedú k stupňujúcim sa prejavom intolerancie, diskriminácie a rasizmu v spoločnosti.


 

S cieľom napomôcť procesu odstaňovania spoločenských stereotypov a predsudkov Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlasuje interaktívny súťažný projekt pre stredné školy Prešovského kraja s názvom „Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční".

Cieľom projektu je zvýšenie citlivosti stredoškolskej mládeže k problematike etnických menšín a skupín prostredníctvom inovatívnych metód neformálneho vzdelávania.


Súťaž je vyhlásená v dvoch témach:

 

Téma 1: „Multikultúrny rodokmeň školy"

súťaž o najlepšiu graficko-literárnu prezentáciu

 

Téma 2: „Láska medzi kultúrami"

súťaž o najlepšiu hudobno-dramatickú prezentáciu

 

Termín uzávierky: 29. február 2008

 

čítaj viac

stiahni si prihlášku

 

Kontakt:

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Weberova 8
080 01 Prešov

tel., fax: 051-7732469
e-mail: sdzurikova@osf.sk

Koordinátor projektu: Stanka Dzuríková

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS