https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK
Každý z nás je originál >> Archív >> Komunitné plánovanie

     Archív

Komunitné plánovanie

Komunitné (kooperatívne) plánovanie je súčasťou operačných aktivít projektu. Ide o dlhodobý proces, ktorý bude prebieha vo všetkých siedmych zapojených komunitách a jeho cieľom je spájať kľúčových aktérov komunity pri spoločnom definovaní a riešení konkrétneho problému.

 

Proces sa začal prvým z tréningov v Lučenci, 19. - 20. apríla 2007, ktorý sa zameral na štruktúrovanie procesu kooperatívneho plánovania ako i definovanie dôležitých mienkotvorcov v komunitách a rozdelenie rolí jednotlivých aktérov. Dôležitou súčasťou tohoto procesu je neustále mapovanie požiadaviek a potrieb komunity s cieľom riešiť každý problém adresne a prispôsobiť ho daným možnostiam. Výsledkom komunitného plánovania by mali byť konkrétne lokálne občianske iniciatívy so záujmom riešenia nejakého vecného problému.

 

Tréningový manuál nájdete v časti MATERIÁLY.

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS