Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Archív >> Komunitné plánovanie

     Archív

Komunitné plánovanie

Komunitné (kooperatívne) plánovanie je súčasťou operačných aktivít projektu. Ide o dlhodobý proces, ktorý bude prebieha vo všetkých siedmych zapojených komunitách a jeho cieľom je spájať kľúčových aktérov komunity pri spoločnom definovaní a riešení konkrétneho problému.

 

Proces sa začal prvým z tréningov v Lučenci, 19. - 20. apríla 2007, ktorý sa zameral na štruktúrovanie procesu kooperatívneho plánovania ako i definovanie dôležitých mienkotvorcov v komunitách a rozdelenie rolí jednotlivých aktérov. Dôležitou súčasťou tohoto procesu je neustále mapovanie požiadaviek a potrieb komunity s cieľom riešiť každý problém adresne a prispôsobiť ho daným možnostiam. Výsledkom komunitného plánovania by mali byť konkrétne lokálne občianske iniciatívy so záujmom riešenia nejakého vecného problému.

 

Tréningový manuál nájdete v časti MATERIÁLY.

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS