Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Karpatská Nadácia

forma registrácie: nadácia
štatutárny zástupca: Laura Dittel
pôsobnosť: KE,PO kraj

adresa a kontaktné údaje:
Letná 27
040 01 Košice

tel./fax: 055/6221152
e-mail: cfsk@cfoundation.org
www: www.carpathianfoundation.org

oblasť činností:
komunitný rozvoj, umenie a kultúra, výchova a vzdelávanie, iné

aktivity:
školenia a kurzy,iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS