Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice,

forma registrácie: nezisková organizácia
štatutárny zástupca: Legen Gejza, RNDr.

adresa a kontaktné údaje:
Strojárenská 3
040 01 Košice

tel./fax: 557289317
e-mail: arr@arr.sk

oblasť činností:
sociálne služby a charita, komunitný rozvoj, iné

aktivity:
informačný servis, poradenstvo a konzultácie, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS