Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Cez deti k rodine

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Tomová Jana, Ing.
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Dolná 48/19
967 01 Kremnica

tel./fax: 045 6743092, Fax: 045 6744082
e-mail: skola@szsangykr.edu.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, sociálne služby a charita, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
poradenstvo a konzultácie, krúžky a kluby, školenia a kurzy, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS