Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Kolpingovo dielo na Slovensku

forma registrácie: združenie
štatutárny zástupca: Križan Peter
pôsobnosť: regionálna

adresa a kontaktné údaje:
Mládežnícka 6
969 01 Banská Štiavnica

tel./fax: 045 6929281,0903 776 720
www: www.kolping.sk

oblasť činností:
ľudské práva, sociálne služby a charita, komunitný rozvoj, iné

aktivity:
poradenstvo a konzultácie, školenia a kurzy, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS