Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Fauna a Flóra

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Gažov Ján
kontaktná osoba: Gažov Ján
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Litava 186,
962 44 Litava

tel./fax: 455 402 840
e-mail: obec.litava@pobox.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, sociálne služby, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
informačný servis, školenia a prednášky, sociálne poradenstvo, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS