Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Cespom - Centrum sociálnej pomoci mladým

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Demeová Eva
kontaktná osoba: Demeová Eva
pôsobnosť: lokálna

adresa a kontaktné údaje:
Jána Kármana č. 26
984 01 Lučenec

tel./fax: 0474332334, 0907 665 250
e-mail: cespom@cespom.sk
www: www.cespom.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, umenie a kultúra, sociálne služby a charita, poradenstvo a konzultácie, voľnočasové aktivity,iné

aktivity:
školenia a kurzy,kultúrne podujatia, krúžky a kluby, informačný servis, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS