Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Osvetové centrum Rómov

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: RSDr.Brindzák Eugen
pôsobnosť: regionálna

adresa a kontaktné údaje:
Odborárska 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax: 0327715417 ,0911229073,0911229052
e-mail: gojar@centrum.sk

oblasť činností:
komunitný rozvoj, výchova a vzdelávanie, umenie a kultúra, voľnočasové aktivity, sociálne služby a charita,

aktivity:
informačný servis, krúžky a kluby, letné tábory, kultúrne podujatia,prednášky a školenia, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS