Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Lampášik

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Bc.Červeňáková Mária
kontaktná osoba: Bc.Červeňáková Mária
pôsobnosť: regionálna

adresa a kontaktné údaje:
Masarykova 10
080 01 Prešov

tel./fax: 0908847437, 0908637720
e-mail: ozlampasik@post.sk,

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie,sociálne služby a charita, komunitný rozvoj, iné

aktivity:
školenia a prednášky, poradenstvo a konzultácie, informačný servis, iné

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS