Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Zjednotenie Rómov za občiansky rozvoj

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: Anna Pušková

adresa a kontaktné údaje:
Textilná 9,
034 01 Ružomberok

tel./fax: 902669178

oblasť činností:
ľudské práva, komunitný rozvoj, voľnočasové aktivity, výchova a vzdelávanie,

aktivity:
informačný servis,konferencie a prednášky, krúžky a kluby, poradenstvo a konzultácie, publikačná činnosť, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS