Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Dôstojný život

forma registrácie: občianske združenie
štatutárny zástupca: PaedDr. Vladimír Klein,
pôsobnosť: celoštátna

adresa a kontaktné údaje:
Hviezdoslavova 15
052 01 Spišská Nová Ves

tel./fax: 053/4412339, 0910573178
e-mail: vladimirklein@post.sk

oblasť činností:
ľudksé práva, voľnočasové aktivity, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie

aktivity:
analýzy a výskumy, konferencie a prednášky, publikačná činnosť, školenia a kurzy

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS