Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Databáza

Nadácia Škola dokorán

forma registrácie: nadácia
štatutárny zástupca: Končoková Eva, PhDr
pôsobnosť: regionálna

adresa a kontaktné údaje:
Dr. Janského 19/16
965 01 Žiar nad Hronom

tel./fax: 045 672 31 37, Fax: 045 23 56
e-mail: nsd@nsd.sk

oblasť činností:
výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity, iné

aktivity:
prednášky a školenia, krúžky a kluby

späť

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS